Komu mogę zlecić prowadzenie KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów jest najprostszym dostępnym dla przedsiębiorców sposobem księgowania, przez co też cieszy się największą popularnością. Na jej podstawie przedsiębiorca określa dochód podlegający opodatkowaniu, a także wysokość opodatkowania za dany rok podatkowy wraz z podstawą opodatkowania. Osoby fizyczne zatrudnione w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, a także spółki partnerskie, jawne oraz cywilne, których przychody netto ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły 2000000 euro w przeliczeniu na polską walutę, mają obowiązek prowadzenia KPiR.

 

Kto może zająć się prowadzeniem KPiR i jak ona wygląda?

KPiR zbudowane jest z 17 kolumn, zawierające informacje na temat wydatków, przychodów, kontrahentów czy też wynagrodzeń pracowników. Może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. Teoretycznie prowadzeniem Księgi Przychodów i Rozchodów może zająć się przedsiębiorca, jednak lepszym wyborem będzie przekazanie tego obowiązku księgowej. Dzięki temu można uniknąć błędów, za które sąd może nałożyć na podatnika karę grzywny o wysokości nawet 5000000 zł.

Dobrze prowadzona księga powinna być spójna, z wpisami wprowadzanymi chronologicznie. Każdy ze wpisów musi posiadać numer porządkowy, datę wpływu, a także jego kwotę. Ewidencja sprzedaży w księdze nie dotyczy osób, które prowadzą spis za pomocą kasy fiskalnej. Wszelkie zapisy powinny być wprowadzane po zakończeniu dnia. W każdym wpisie powinny być zamieszczone takie informacje jak data i dane partnera, a także numer dowodu księgowego i krótki opis transakcji.

Nieodpowiednio lub nieczytelnie wprowadzone dane są odbierane jako rażące błędy, które narażają przedsiębiorcę na duże kary, dlatego też lepiej powierzyć te obowiązki profesjonalistom. Doświadczeni księgowi będą sprawować pieczę nad KPiR przedsiębiorcy, wypełniając ją z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.