Blog

księgowa przy biurku

Czym są koszty stałe i zmienne?

Niezależnie od tego, w jaki sposób opodatkowana jest dana działalność gospodarcza, ponosi ona swego rodzaju koszty. W księgowości zostały one podzielone na koszty pośrednie oraz bezpośrednie. Do drugiej grupy należą wszystkie wydatki, które miały bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. Do takich kosztów zalicza się na przykład zakup towarów handlowych czy podstawowych materiałów potrzebnych do prowadzenia danej działalności. Koszty pośrednie nie są bezpośrednio związane z przychodem, ale dotyczą wydatków na poczet firmy – dobrym przykładem jest czynsz czy opłata za media.

Czytaj więcej

kalkulator z raportem księgowym

Komu mogę zlecić prowadzenie KPiR?

Księga Przychodów i Rozchodów jest najprostszym dostępnym dla przedsiębiorców sposobem księgowania, przez co też cieszy się największą popularnością. Na jej podstawie przedsiębiorca określa dochód podlegający opodatkowaniu, a także wysokość opodatkowania za dany rok podatkowy wraz z podstawą opodatkowania. Osoby fizyczne zatrudnione w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, a także spółki partnerskie, jawne oraz cywilne, których przychody netto ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły 2000000 euro w przeliczeniu na polską walutę, mają obowiązek prowadzenia KPiR.

Czytaj więcej

kobieta licząca na kalkulatorze rachunki

Różnice między rachunkowością, a księgowością

Terminy rachunkowość i księgowość przez część osób traktowane są jak synonimy i w potocznym znaczeniu stosowane są zamiennie. Tymczasem nie są to słowa jednoznaczne, chociaż dotyczą jednej dziedziny. Utożsamianie księgowości oraz rachunkowości jest błędne, ponieważ istnieją między nimi konkretne różnice – księgowość jest częścią rachunkowości, a zakres usług biura rachunkowego jest szerszy niż biura księgowego. Na czym jeszcze polega różnica pomiędzy księgowością i rachunkowością?

Czytaj więcej