Potrzebne informacje

dokumenty spięte klamrami

Adresy dla podatnika:

 • Ministerstwo Finansów RP: www.mf.gov.pl – aktualne formularze podatkowe, system podatkowy w Polsce, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl – aktualne wskaźniki, akty prawne, zasady wypełniania dokumentów ZUS, aktualna wersja programu Płatnik.
 • Izba Skarbowa w Warszawie: www.mazowieckie.kas.gov.pl – interpretacje stosowania prawa podatkowego, dane teleadresowe Urzędów Skarbowych w Warszawie.
 • Krajowa Informacja Skarbowa: www.kis.gov.pl
 • Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl

 

Adresy dla przedsiębiorcy:

 

Dokumenty do zawarcia umowy

Wystarczy tylko dowód osobisty

Działamy na podstawie wspólnie z klientem ustalonego harmonogramu, tak aby otrzymać na czas od klienta niezbędną dokumentację źródłową oraz dostarczyć klientowi na czas wymagane informacje, dokumenty, raporty i zestawienia.

W związku ze ścisłymi terminami rozliczenia dokumentów obowiązującymi w Urzędzie Skarbowym oraz w oddziałach ZUS, przekazanie dokumentów musi nastąpić do 10 dnia każdego miesiąca

Dokumenty rozliczeniowe, można dostarczać w godzinach pracy biura:

Poniedziałek – czwartek w godzinach: 08:00 – 17:30
Piątek: 08:00 - 16:00

W miesiącach urlopowych – lipcu i sierpniu w godzinach: 08:00 – 16:00
Istnieje również możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta, usługa ta jest ustalana indywidualnie.

 

Ważne terminy podatkowe

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
 • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników,
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT na formularz VAT-7,
 • do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, rozlicza się podatek VAT kwartalny na formularzu VAT -7K,
 • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni,
 • do 25 dnia każdego miesiąca wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki JPK_VAT.