Polski Ład. O jakich zmianach pamiętać?

Polski Ład wprowadził zamieszanie w przepisach podatkowych w 2022 roku. Jak się okazuje, rok 2023 również się pod tym względem nie różni. Polski Ład w wersji 3.0. oznacza kolejne zmiany w prawie podatkowym. Te dotyczą zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Na jakie nowości wskazują nowelizacje?

 

Kwota wolna od podatku w 2023 roku

Jedną ze zmian wprowadzonych w pierwszym kwartale roku 2023 są nowe zasady rozliczania kwoty wolnej od podatku. Od tego roku podatnicy zatrudnieni w kilku miejscach dokonują rozliczenia w zależności od liczby zatrudniających ich pracodawców. W ich obowiązku jest złożenie oświadczenia, w wyniku którego płatnik zobowiązany będzie do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę nie większą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmianie uległa również sama stawka kwoty wolnej od podatku. Obecnie to 30 tys. złotych.

 

Jakie inne zmiany podatkowe zostały wprowadzone w życie?

Wśród innych nowości w przepisach podatkowych warto wspomnieć m.in. o zmianach:

  • opodatkowania wynajmu mieszkań niezwiązanego z działalnością gospodarczą – w 2023 roku zyski z prywatnego najmu trzeba rozliczać nie tak jak dotychczas na zasadach ogólnych, ale na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • w rozliczeniach dochodów z rent dzieci – od 2023 roku renty nie są doliczane do dochodów rodziców i nie stanowią przedmiotu ich rozliczenia podatkowego,
  • kwoty podatku przekazywanej na rzecz organizacji pożytku publicznego powiększonej z 1 do 1,5%,
  • w zakresie korzystania z ulgi na zabytki – od 2023 roku nie istnieje możliwość odliczania wydatków poniesionych na zakup nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się, jakie inne zmiany mogą Cię dotyczyć, skontaktuj się z naszym biurem księgowym z Warszawy.