Kto musi prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z wieloma obowiązkami, wśród których jednym z kluczowych jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Czym dokładnie jest KPiR oraz kto jest zobligowany do jej prowadzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

 

Co to jest księga przychodów i rozchodów (KPiR)?

Księga przychodów i rozchodów to uproszczona forma ewidencji finansowej, która pozwala na kontrolowanie i analizowanie sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. W KPiR przedsiębiorca zapisuje wszystkie przychody oraz koszty uzyskania tych przychodów, które następnie są wykorzystywane do obliczenia podatku dochodowego. Prowadzenie KPiR pozwala również na przejrzystość działań gospodarczych oraz ułatwia ewentualne kontrole ze strony organów podatkowych.

 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR

Zgodnie z polskim prawem obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dotyczy przede wszystkim podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek. Wśród nich wyróżnić można osoby fizyczne, spółki cywilne oraz niektóre spółki prawa handlowego, takie jak spółki jawne czy partnerskie.

Szczegółowe zasady dotyczące obowiązku prowadzenia KPiR zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, będącej jedną z podstaw działalności naszego biura rachunkowego z Warszawy. W myśl przepisów tych aktów prawnych, KPiR muszą prowadzić przedsiębiorcy, którzy osiągają roczne obroty nieprzekraczające 2 milionów euro oraz wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych (skalę podatkową) oraz podatek liniowy.

 

Prowadzenie KPiR a inne formy ewidencji

Należy zaznaczyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Osoby, które osiągają wyższe obroty lub prowadzą działalność w formie spółek kapitałowych, muszą stosować pełną rachunkowość – księgi handlowe. Ponadto istnieją pewne rodzaje działalności, które są zwolnione z obowiązku prowadzenia KPiR, a zamiast tego mogą korzystać z innych uproszczonych ewidencji przychodów, takich jak ryczałt ewidencjonowany.